Klezoorverband

Het klezoorverband lijkt erg op het halfsteensverband, het bestaat ook uit lagen van strekken, echter verspringen de lagen maar een klezoorlengte in plaats van een halve steen (een klezoor is ¼ steen). Om de ander laag wordt begonnen met een drieklezoor (een ¾ steen dus), de andere laag begint met een kop. Daardoor liggen de stootvoegen dicht bij elkaar, waardoor dit verband een relatief zwak verband is. Het wordt vaak toegepast als een sierverband en er zijn een aantal variaties mogelijk. Door het al of niet toevoegen van een extra kop na de drieklezoor (of een z.g. lepe steen) ontstaat een denkbeeldige zigzaglijn die de onderliggende voegen met elkaar verbindt die verticaal kan lopen ("staande tand", het meest voorkomend), maar ook "linksvallend" (schuin naar linksonder lopend) of "rechtsvallend" (schuin naar rechtsonder lopend).

4e laag: kop-strek-strek-strek etc.
3e laag: drieklezoor-strek-strek-strek etc.
2e laag: kop-strek-strek-strek etc.
1e laag: drieklezoor-strek-strek-strek etc.